Raport za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IV kw. 2012 r. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”