Raport za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”