RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MARZEC 2014


Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2014 .

Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.