Raport za II kwartał 2014 roku


Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”