RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – SIERPIEŃ 2015

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomościraport za sierpień2015 roku.

Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.