Informacja o transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że dnia 11.12.2017 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze oraz od osoby blisko związanej powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta. Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do raportu.

Podstawa prawna:

Załącznik: Zawiadomienia

Art. 19 Ust. 3 Mar