Raport za II kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”