Raport za III kwartał 2019 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IIIQ2019 za okres od 1 lipca do 30 września 2019 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”