RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – kwiecień 2020

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości  raport za kwiecień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.