Raport za I kwartał 2020 roku

Zarząd  Elektromont  S.A.    przekazuje Raport za IQ2020 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”