Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 26.08.2020r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do Umowy wieloproduktowej obowiązujący do 26.08.2021r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Mar