Raport za III kwartał 2020 roku

Zarząd  Elektromont  S.A.    przekazuje Raport za IIIQ2020r. za okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”