Raport za IV kwartał 2020 roku

 

Zarząd  Elektromont  S.A.    przekazuje  Raport za IVQ2020 za okres od 1 października do 31 grudnia 2020r.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”