Istotna informacja

Zarząd    Elektromont S.A. informuje, że  podpisał   z mBank  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie , ul. Prosta 18 aneks do Umowy w rachunku bieżącym  obowiązujący do 15.04.2022r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Mar