Dane finansowe

Dane finansowe

Rachunek zysków i strat

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Przychody ze sprzedaży
34815
33902
38882
24660
28191
36233
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
766
773
-3,46
232
446
628
Zysk (strata) netto
635
546
-2,87
167
235
377
Rentowność netto
1,83
161
0,67
0,83
1,04

Bilans

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aktywa
2949
16772
13882
14954
13511
15276
Zobowiązania długoterminowe
282
210
135
000
104
143
Zobowiązania krótkoterminowe
13208
9119
9738
10617
8958
10249
Kapitał własny
5478
5765
2695
2861
3096
3473
Kapitał zakładowy
650
650
650
650
650
650
Szczegółowe dane finansowe do pobrania.